Toodete kasutusvladkonnad:

Andurid

Andurite ülesanne on anda informatsiooni protsessiga seotud füüsikalistest parameetritest või protsessiga seotud sündmustest, olekutest, toimingutest. Tööstusautomaatikas on andurid jaotatud kahte suuremasse kategooriasse. 
     
1. Diskreetsed andurid
Need on andurid, mille väljundsignaaliks on impulss (1 bitt informatsiooni) või arvsignaal (mitmebitiline kahendarv). Bitil on alati kaks binaarset olekut (0 ja 1), mis annavad teavet sündmuse toimumise või selle oleku muutumise kohta. Näiteks veeklapi asendi kontroll. Anduri ülesanne on anda informatsiooni, kas see klapp on suletud või avatud. Klapi suletud asendit võime tähistada binaarse signaaliga "0" ja avatud asendit signaaliga "1". Arvsignaali korral näitab andurilt saadav mitmebitiline kahendarv mõõdetud suuruse väärtust. Näitena võib tuua absoluutenkooderi, mille väljundiks on arvsignaal, mis võimaldab mõõta läbitud teekonna pikkust. Arvsignaalist moodustatakse teatud laadi protokoll, mis kantakse üle tööstuslike andmesideliideste kaudu. Praktikas on kasutusel Profibus DP, DeviceNet, CANopen, EtherCAT, PROFINET ja mitmed teised liidesed.
       
   
Impulss
     
4-bitine arvsignaal
   
         
 
2. Pidevatoimelised andurid
Need on andurid, mille väljundiks on mõõdetava füüsikalise suuruse kindlale piirkonnale proportsionaalne analoogsignaal. Näiteks temperatuurianduri mõõtepiirkond +10 ... +150 °C ja sellega proportsionaalne väljund. Näiteks voolusignaal 4... 20 mA või pingesignaal 0...10 V.
     
     

 

 

* Kohustuslikud väljad Saada