Toodete kasutusvladkonnad:

Juhtimissüsteemid

Juhtimissüsteem on tänapäeval igas tootmisettevõttes selle lahutamatu osa, mis tagab tootmisprotsesside ja kõigi sellega kaasnevate osade või allüksuste katkematu ja kvaliteetse töö. Praktikas toimub see tihti inimeste vahetu osavõtuta. Seetõttu on levinud ka nimetus automaatjuhtimine või automaatjuhtimissüsteem. Sõltumata nimetusest on sellised süsteemid üles ehitatud ühel või mitmel programmeeritaval kontrolleril (PLC). Tootmisprotsessides on üldjuhul tarvis midagi jälgida, registreerida, sisestada, muuta või andmeid arhiveerida. Selleks luuakse süsteemile kasutajaliidesed abiseadmetega ühendamiseks või suhtlemiseks inimestega. Näiteks tootmisoperaatoriga või meistriga. Enne arvutite laialdast kasutuselevõttu loodi sellised liidesed juhtkilpide/-paneelide näol, mis tegi võimalikuks tootmisprotsessi juhtimise. Tänapäeval kasutatakse lokaalse juhtimise tarbeks atraktiivseid operaatorpaneele (HMI) ja tsentraalsete keskuste puhul arvutitel baseeruvaid visualiseerimissüsteeme (SCADA). Rahvakeeles räägitakse tihti tootmise arvutijuhtimisest või masinaehituses arvprogrammjuhtimisega pinkidest. Tegelikult on iga sellise süsteemi südameks nii või teisiti mikroprotsessoritel baseeruvad kontrollerid ja operaatorpaneelide ja arvutite abil loodud kasutajaliidesed.


 
„Minu“ süsteem

 

Kommunikatiivne, kohanemisvõimeline, individuaalne

 

 

 

 

 

 

 

 


Tänapäeva üha kiiremas elu- ja töötempos on suurenenud tootmisettevõtete nõudmised ja kasvanud erinevat laadi vajadused. Ümbersõnastatuna tähendab see vajadust toota ajaühikus rohkem, odavamalt ja kvaliteetsemalt. Selleks, et tootmisettevõte saaks oma konkurentidega operatiivselt võistelda, vajab ta detailset analüüsi olemasoleva protsessi kohta ja tootmisprotsessi muutmiseks operatiivseid vahendeid ja võimalusi. Teha seda minimaalse seisaku ja minimaalsete kulutustega.

 

 

 

Kaasaegse juhtimissüsteemi loomisel räägime tootmisprotsessi integreerimisest kogu ettevõtte struktuuriga. Selline süsteem peab olema suutlik töötama erinevate andmetega ja kombineerima erinevate ülesannetega nagu igapäevane töö, hooldustööd, analüüs või optimeerimine. Seega ei piirdu juhtimissüsteem enam vaid kohapealse tootmisprotsessi juhtimisega vaid peab olema suuteline hõlmama protsesse märksa laiemalt. Olgu selleks siis SMS põhine operatiivteadete käsitlus, e-posti teenused, veebipõhine juhtimine või tootmisandmete automaatne integreerimine majadus- ja/või kontoritarkvaraga. Selliselt organiseeritud süsteemis jõuab vajalik ja selekteeritud operatiivinfo alati ja õigeaegselt igale töökohale, kus seda vaja on. Olgu see siis liinitöötaja, hooldusinsener, tehnikajuht, raamatupidaja või ettevõtte juhtkond.

 

 

 

 

 

 

Edukal teel tulevikku!

Standelist leiate lahenduse mistahes keerukusega ülesannetele. Pakume kõrgtehnoloogilisi ja innovatiivseid juhtimissüsteeme. Ligi 20-aastased kogemused selles valdkonnas on garantiiks igale projektile. Süsteemid baseeruvad kõige moodsamatel ja tehniliselt mitmekülgsete omadustega seadmetel. Standeli tootevalikust leiate kaks väga kõrgetasemelist PLC tootjat. Euroopa tõusva tähe Saksamaalt-  Vipa ja Jaapani tootja  Omron. Lisaks raudvarale on meil pakkuda kaasaegseid ja tipptasemel tarkvaralisi terviklahendusi. Maailmas üks enim kasutatud visualiseerimistarkvara on zenon.  

 

* Kohustuslikud väljad Saada