Toodete kasutusvladkonnad:

Programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC)

Programmeeritav loogikakontroller (Programmable Logic Controller- PLC) on mikroprotsessoril töötav seda, mis on juhtimissüsteemi keskseks osaks. PLC-de kiire areng toimus 80-90-ndatel aastatel. Täna on nende kasutamine tööstusseadmete, masinate, liinide ja protsesside juhtimisel muutunud massiliseks. Võiks öelda isegi vastupidist, et PLC-ta ei tööta tänapäeval enam üksi korralik masin. Võime esitada küsimuse: Miks on PLC kasutamine niivõrd laialdane? Ja vastus on:

 

  • kõrge töökindlus,
  • väga paindlik,
  • kompaktne- võtab vähe ruumi,
  • piisavalt kiire ja võimas,
  • lai valik - lahendus igale ülesandele,
  • lai valik - palju tootjaid,
  • taskukohane hind,
  • tagab masina või protsessi häireteta töö ja tootlikkuse,
  • lihtne programmeerida- lihtsate ülesannete puhul programmeerija eriharidus ei ole vajalik,
  • lihtne ja operatiivne sisse viia muutusi.
 
  PLC struktuurskeem

 Mida peab teadma kontrolleri valikul?

 

1. Tehnilised küsimused.

2. Saadavus ja ühilduvus.

3. Kohapealne tehniline toetus ja kogemused (nii ettevõtte- kasutaja, hooldaja kui ka müüja tasandil).

4. Maksumus.

 

Oleme Standelis 20 aastat tegelenud  PLC müügiga ja oleme selles valdkonnas suurte kogemustega professionaalid. Oskame leida sobiliku lahenduse igale ülesandele ja vastata igale esilekerkivale küsimusele. Teeme seda väga hoolikalt ja põhjalikult ning tulemus on väga selge ja objektiivselt põhjendatud. Meie eesmärk ei ole müüa, vaid pakkuda lahendus püstitatud ülesandele. Lahendust, mis arvestab tänast vajadust, on avatud ja paindlik ning suuteline kaasas käima aja muutustega. Nii väidamegi, et Standelist leiate lahendused, mis kestavad aastaid. Praktika on sellise väite paikapidavust sadadel kordadel tõestanud.


Tehnilised küsimused


PLC valikuks on kõige esimesena vaja teada sisendite ja väljundite arvu. Kui on olemas juhtimissüsteemi projekt, siis selles on need andmed alati kirjas. Projekti puudumisel peab kokku lugema kõik andurid (sisendid), mille alusel juhitakse kõiki täiturseadmeid (väljundid)- mootorid, pumbad, klapid, indikaatorid, kütteelemendid, puhurid, siibrid jne. Kindlasti peab teadma, kas juhtimine toimub täisautomaatselt (inimese osavõtuta) või selleks on inimestega varustatud töökohad. Iga töökoha kohta peab teada, mida sellel töötav inimene peab nägema, tegema või kuulma. Teades lisaks ka vahemaade pikkust PLC ja töökohtade vahel, saame valida optimaalse andmeside liigi.  Kasuks tuleb alati süsteemi elektriline skeem ja juhitava masina, seadme või protsessi tehnoloogiline kirjeldus. Selle alusel saame hinnata kogu projekti mahtu ja valida sobilikud seadmed.


Saadavus ja ühilduvus


Katkematu tootmise ja kvaliteedi tagamiseks on vaja alati luua riskireserv. Alati peab käsitlust leidma küsimus: Kui midagi juhtub, mis siis saab? Seda küsimust saab mitmel erineval viisil lahendada. Tootmisettevõtte jaoks on kõige kindlam alati hoida laos teatud reserv kõige suurema riskiga seotud seadmetest. Teine variant on valida juba süsteemi loomise algfaasis seadmed, mis on standardsed, kiirelt hangitavad ja üksteisega asenduvad. Siin jääb praktiline lahendus alati konkreetse ülesande unikaalsuse ja universaalsuse vahele. Kolmas variant on kellegagi kopereeruda, kes kasutab sarnaseid tooteid või lahendusi. Olgu see siis tütarettevõtte, masinate, seadmete, tehnoloogia tarnija, hooldaja või keegi muu. Edukad ja sõltumatud ettevõtted kasutavad alati esimest varianti, mis on ka maailmapraktikas väga laialt levinud lahendus tootmisriskide maandamiseks.


Tehniline toetus


Tehniline tugiteenus on muutunud eriti oluliseks ja tähtsaks osaks üha kiiremalt muutuvas maailmas. Kõik, mis täna on uus ja kõige moodsam võib üsna kiiresti olla muutunud vanaks ja jääda jalgu ajale ja muutunud nõudmistele. Tehnilise tugiteenuse vajadus saab alguse uue süsteemi loomisest kuni selle süsteemi igapäevasesse kasutusse võtmisega ja selle korralikult töös hoidmisega. Just nimelt tugiteenus on see, kes peab alati käima tänase päeva jooksvatest küsimustest üks samm eespool ja teadma kõige uuemaid ja värskemaid lahendusi seadmete tootjalt. Tehnilisele toele järgnevad müük ja kõik teised. Kui  töötavas süsteemis tekivad ühel hetkel tõrked, vajavad need operatiivset käsitlemist ning kiiret kõrvaldamist. Vananenud süsteemi puhul on tehnilise toe roll veelgi suurem. Sest vaid tehnilisele toele toetudes saame vastuse küsimusele, millega rivist välja langenud või vananenud toodet asendada. Ehitatud süsteemi jätkusuutlikkus tähendabki jooksvalt olla kursis peamiste muutuste ja trendidega. Tehniline tugi seda ongi. Aidata igaüht, kes seda parajasti vajab.


Maksumus


Igal tootel ja teenusel on oma hind. Kas ainult? Töö käigus ja aja möödumisel asi selles küsimuses selgineb. Praktika näitab, et algselt valitud odav lahendus põhjustab mõne aja möödudes enamasti palju probleeme. Üks peamistest probleemidest avaldub selles, et odava lahendusega jäävad teatud üksikasjad lahenduseta või kahe silma vahele. Tol hetkel paistavad või tunduvad need olema ebaolulised. Kuid isegi mõne nädala või kuu möödumisel leiavad need elus oma koha ning nõiatants algab. Me ei räägi tõrgetest, sest sel puhul on tegemist lausa praagiga. Jutt käib insener-tehnilisest lahendusest. Kui siin on hinna arvelt mindud kompromissile lahenduse tehnilise taseme ees, siis probleemi ilmnemisel lihtsaid lahendusi tihti ei ole. Parimal juhul saab tootja mõnda aega piiratud võimalustega hakkama. Halvimal juhul aga on tootmine igapäevaselt häiritud, müügilepingud ohus, leppetrahvid postkastis ja palju-palju segadust kogu tootmisettevõttele. Oleme selliseid asju kõrvalt näinud ja ei tahaks mitte kunagi sellises rollis ise olla. Odav lahendus on mõnikord põhjendatud. Kui aga mitte, siis põhjustab odav lahendus kallima lahendusega võrreldes kulude mitmekordse kasvu.


Kontrollerite jaotus


Kontrollerid võib jagada mikrokontrolleriteks, kompaktkontrolleriteks ja modulaarkontrolleriteks. Mõned  kontrollerilahendused baseeruvad lisakaardina arvuti emaplaadil. Eraldi grupi moodustavad täielikult arvutipõhised tarkvaralised kontollerid ingliskeelse nimetusega "Soft PLC". Standeli tooteportfellist leiate kõik need variandid. Mikrokontrollerid asuvad lehel programmeritavate releede nimetuse all. Soft PLC aga leiate visualiseerimistarkvara valikutest.


* Kohustuslikud väljad Saada