Toodete kasutusvladkonnad:

Moodulkontrollerid

Moodulkontroller on saanud oma nimetuse sellest, et see pannakse kokku moodulitest. Moodulid, millest selline kontroller edaspidi koosnema hakkab, valitakse ülesandest lähtuvalt. PLC-de lehel selgitasime, kuidas kontrollerit valida. Nii algabki kõik sisendite ja väljundite (DI, DO, AI, AO) kokkulugemisest, funktsioonide määratlemisest, andmesidest ja kindlasti hinnangust kogu projektile, ühilduvusest, töökohtade jaotusest ja seotusest ettevõttega tervikuna. Põhjaliku analüüsi tulemusel valime kontollerile protsessormooduli CPU, mis on edaspidi südameks kogu loodavale süsteemile. See peab rahuldama kõiki ülesandega määratud tingimusi. Nii maksimaalset moodulite arvu, mälumahtu, töökiirust, mistahes laadi funktsioone ja andmesidele kehtestatud nõudeid ning kõike muud. Valides välja kõik vajalikud moodulid, saame teada, milline on kogu selle moodulsüsteemi voolutarve, et lõpuks valida sobiliku võimsusega toitemoodul (PS). Keerukamate ülesannete puhul aga peab ülesande jagama mitme kontrolleri vahel. Enamasti on jagamise aluseks tootmis-tehnoloogilised omapärad, operaatorite asukohad tootmisprotsessis, vahemaad andurite, täiturseadmete ja keskuste vahel ning ohutuse nõuded. Olgu see siis masinatega seotud ohtus, plahvatusoht või hügieeninõuded.


* Kohustuslikud väljad Saada